10 Koraka do uspešnog dojenja

Smatra se da još u toku trudnoće, trudnica donosi odluko o načinu ishrane novorođenčeta. Na tu odluku utiče sredina-porodica, drugarice, štampa, mediji. Ginekolog-akušer, kao i ostali medicinski radnici koji dolaze u kontakt sa trudnicom u toku zakazanih pregleda, treba da informišu trudnicu o prednostima majčinog mleka i dojenja kako za novorođenče ( štiti od respiratornih infekcija, proliva, pomaže normalan rast i razvoj, održava dalji bliski kontakt sa majkom) tako i za majku (štiti od osteoporoze, maligniteta dojke, održava blizak kontakt sa novorođenčetom).

Zdravstvenaustanova pruža podršku majkama da doje tako što:

Ne daje bebama ni jednu drugu hranu ni tečnost osim majčinog mleka, izuzev u slučaju jasnih medicinskih razloga.
Daje prednost mleku iz Banke mleka, ukoliko je dohrana neophodna.
Pomaže majkama koje žele da hrane svoje bebe mlečnom formulom da to rade na bezbedan način.

Postupci i prakse u porodilištu, nakon rođenja deteta, imaju ključni uticaj na dojenje, bilo da je on pozitivan ili negativan. Dobre prakse podržavaju dojenje i omogućavajku majkama da uspešno započnu dojenja, kao i da duže doje svoju decu. Sa druge strane, loše prakse nepovoljno utiču na inicijaciju dojenja, doprinose nepotrebnom uvođenju dohrane i obustavljanju dojenja.
Strana 2 od 4