Antihipertenzivi

U postpartalnom periodu za lečenje hipertenzije se mogu koristiti uobičajeni antihipertenzivi, ali prednost treba dati primeni blokatora kalcijumovih kanala i inhibitora angiotenzin-konvertujućeg enzima.

Diuretici se mogu preporučiti dojiljama uz oprez zato što pri primeni visokih doza može doći do supresije laktacije.